Borr & Spräng 14

Träffa Norab på Borr & Spräng 14 på Aronsborg den 22 maj!

Norab närvarar med kunnig personal från alla delar av vår verksamhet för att svara på frågor om allt från sprängämnen, leveranser och sprängteknik till inmätning och spårbarhet.

Välkomna till vår monter!

www.borrochsprang.se