Bulkemulsionssprängämne

norab_0237

Bernhard 70 är Norabs bulkemulsionssprängämne som består av 70% Bernhard bulkemulsion och 30% ammoniumnitratprills. Bernhard 70 är genom sin motståndskraft mot vatten lämplig för sprängning i såväl torra som blöta borrhål.

Bulkemulsionen pumpas tillsammans med ammoniumnitratprillor i borrhålet. Komponenterna var för sig är inte explosiva och emulsionen känsliggörs via kemisk gasning först i samband med att den pumpas ner i borrhålet. Detta innebär en större säkerhet vid transport och hantering.

Efter laddning i borrhålen gasar emulsionsblandningen varvid densiteten sjunker.

________________________________

Produktblad Bernhard 70 (pdf)

Säkerhetsdatablad Bernhard 70 (pdf)

________________________________