Detonerande stubin

DETONEX är en flexibel, detonerande stubin vars kärna består av PETN (pentrit); ett sprängämne med mycket högt energiinnehåll och hög detonationshastighet.

_________________________________

Produktblad Detonex (pdf)
Säkerhetsdatablad Detonex (pdf)

___________________________________

Detonex