HYDRANEX B

 

HYDRANEX är ett ANFO-sprängämne som har större beständighet mot vatten. Detta har åstadkommits genom inblandning av komponenter som får sprängämnet att snabbt bilda ett skyddande gel vid kontakt med vatten.

________________________________

Produktblad Hydranex B (pdf)

Säkerhetsdatablad Anex hydranex (pdf)

_______________________________