HYDRANEX B

HYDRANEX är ett ANFO-sprängämne som har större beständighet mot vatten. Detta har åstadkommits genom inblandning av komponenter som får sprängämnet att snabbt bilda ett skyddande gel vid kontakt med vatten.

________________________________

Produktblad Hydranex B (pdf)
Säkerhetsdatablad Hydranex B (pdf)

_______________________________

_DSC5875_DSC5794