Indetshock/Shockstar

Indetshock/Shockstar

INDETSHOCK/SHOCKSTAR är ett system av icke elektriska sprängkapslar, som är producerade av Austin Detonator s.r.o. med trippelextruderad slang och högkvalitativa sprängkapslar. Systemet är lämpligt för pallsprängning och omfattar sprängkapslar med fördröjningstid 450–500 ms, att kombineras med kopplingsblock på ytan med fördröjningstid 0–100 ms. Sprängkapseln är av styrka nr 8 medan kopplingsblocken är försedda med en minisprängkapsel med begränsad laddningsmängd. Kopplingsblocken är inte avsedda att kunna initiera detonerande stubin utan endast Indetshock/Shockstarslang.

_________________________________________

Produktblad Indetshock/Shockstar (pdf)

Säkerhetsdatablad Indetshock/shockstar
Kopplingsblock 0 ms, Starter 0 ms (pdf)
Kopplingsblock övriga fördröjningar (pdf)
Sprängkapslar 450 ms, 475 ms, 500 ms (pdf)

_____________________________________

Indetshock-gul-o-blaa-slangShockstar-kopplingsblock