Laddservice

Norabs laddservice har som namnet antyder service och nöjda kunder som sitt största fokus. Laddservice kan innehålla allt från leverans av vårt bulkemulsionssprängämne BERNHARD 70 i borrhål, inmätning/utsättning av salva och uthyrning av sprängarbetsledare. Det är kunden som sätter gränserna för hur mycket eller hur litet laddservice omfattar.

__________________________________

Kontakt Laddservice:
Fredrik Nyström
Tel: 070-583 94 80
E-post: fredrik.nystrom@norab.com

________________________________