Låt oss presentera Bernhard 70

Huvudråvaran (bulkemulsionen) Bernhard tillverkas i Norabs moderna fabrik utanför Gyttorp som togs i drift 2013. Emulsionen döptes till Bernhard som en hyllning till Alfred Bernhard Nobel.

Bulkemulsionssprängämnet Bernhard 70 är ett s.k. SSE-sprängämne (site-sensitized-emulsion) som består av 70% emulsion och 30% ammoniumnitratprillor och tillverkas på plats vid laddning från någon av våra laddbilar. Under transport förvaras de olika komponenterna ammoniumnitrat, emulsion och gasningsvätska i separata tankar och först när de blandas i samband med pumpning till borrhålet bildas ett känsliggjort sprängämne.

Lite hårda fakta:

Detonationshastighet: > 4000 m/s*
Densitet: 0,9 – 1,2 g/cm3
Energiinnehåll (beräknat): 2,99 MJ/kg
Gasvolym: ~960 l/kg
Användningstemperatur: -20ºC till +40ºC
Vattenbeständighet: Mycket god
Minsta håldiameter: 64 mm
*= beroende på täthet, inspänning och borrhålsdimension

Bernhard 70Bernhard 70 levereras som en del av Norabs laddservice, där vi erbjuder allt från själva bulksprängämnet till såväl leverans av tändmedel, botten- och pipladdning, laddhjälp, uthyrning av ansvarig sprängare som inmätning av främre hålraderna (krav enligt AFS2010:1 vid pallhöjd över 10 meter).

För frågor om laddservice, kontakta Kurt Eriksson på tel. 070-583 94 80 eller via e-post: kurt.eriksson@norab.com.

Läs mer om Bernhard 70 här