Möt Daniel, HMS-ansvarig på Norab

Daniel-WesterKan du beskriva din roll och ansvarsområden på Norab?

Jag jobbar primärt som HMS-ansvarig vilket innebär ett övergripande ansvar för hälsa-, miljö- och säkerhetsfrågor. I praktiken innebär det bl.a. att ha koll på Norabs olika tillstånd, hålla vårt ledningssystem uppdaterat, kontakt med olika myndigheter, medverka i och dokumentera riskanalyser, ansvara för att våra säkerhetsdatablad är uppdaterade, att hålla koll på regelförändringar osv. Utöver det är jag även ansvarig för frågor gällande Track&Trace på Norab och detta innebär såväl supportfrågor internt som diskussioner
med våra kunder och såklart även med leverantören av vårt spårbarhetssystem.

Vad är det som gör det roligt att gå till jobbet på morgonen?

Att ingen dag är den andra lik och att varje dag är lite som ett oskrivet blad. Det är en bra blandning mellan långsiktigt arbete och uppgifter som kräver mer omedelbara åtgärder. Vi är ganska få på kontoret vilket betyder att vi måste vara flexibla nog att kunna täcka upp för varandra vilket passar mig rätt bra.

Vad kan du inte vara utan i livet?

Musik! Jag lyssnar på musik hela dagarna och spelar flera olika instrument, men framför allt bas, i olika konstellationer på min fritid.