Ny sprängfilm

100.000 ton berg förflyttas med Bernhard 70 bulkemulsionssprängämne samt Minex Eco och Tovex SE som bottenladdning.