Rörladdningar

ROCK SPLIT är en serie av rörladdningar med specifika egenskaper och avsedda för slätsprängning, förspräckning och blockstensbrytning. Kan också användas för särskilt försiktig sprängning. ROCK SPLIT är ett gelatinöst sprängämne baserat på nitroglycerin-nitroglykol. Sammansättningen har avpassats för att få låg energi, gasvolym och detonationshastighet.

OBS! Produkten ROCK SPLIT har utgått från leverantör och tillverkas inte längre.
Kontakta Norab för information om alternativa produkter samt kvarvarande lager.

Produktblad Rock split (pdf)
Säkerhetsdatablad Rock Split (pdf)

Rock-Split