Norstar

I den nya europeiska klassificeringen av elektriska sprängkapslar finns fyra klasser där NORSTAR tillhör klass 3. NORSTAR är försedd med fast kopplingshylsa. Sprängkapslar från de olika klasserna kan inte blandas i samma salva då de har olika tändimpulser.

_________________________

Produktblad Norstar (pdf)
Säkerhetsdatablad Norstar (pdf)

__________________________

Norstar