Tjänster

Enligt 40 § i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2010:1) ska hålavvikelsen i de två främre raderna normalt kontrolleras vid sprängning av pall där pallhöjden överstiger 10 meter.

Norab erbjuder nu våra kunder att med modern teknik göra denna typ av inmätning.
Har du frågor om utsättning och inmätning eller vill du beställa?

__________________________

Kontakt Inmätning:

Björn Sjöström, 070-583 01 60 /     bjorn@norab.com
Kurt Eriksson, 070-583 94 80 / kurt@norab.com

Alternativt ring kontoret: 0587-145 45

________________________